Disclaimer - Hoveniersbedrijf Eddy van Steenpaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Disclaimer


Eddy van Steenpaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van E. van Steenpaal Jr.
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de
intellectuele eigendomsrechten van derden.
E. van Steenpaal Jr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden-
informatie op de website van E. van Steenpaal Jr.
E. van Steenpaal Jr behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden
of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van E. van Steenpaal Jr.
Alle genoemde prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud


 
Copyright 2017. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu